Home ilustrace Veselé Vánoce

Veselé Vánoce

0
Veselé Vánoce

Přejeme Vám krásné a veselé Vánoce prožité s vašimi nejbližšími. Pod stromeček spoustu zdraví a radosti.  A pokud se budete příští týden nudit, skočte k nám do knihovny 🙂

Štědrý večer, maloval Arpad de Migl

„Ještě tři dni a budou dějištěm takových aneb aspoň podobných scen, jakou předvádí genre Miglův, tisíce a tisíce domácností ve všech dílech světa. Oslava památky Spasitele dítěte je nejpoetičtějším svátkem křesťanstva a nejradostnějším dnem dětí. Ale nejvznešenějšími ze křesťanských svátků činí vánoce právě skutky lásky a milosrdí, k nimž símě zasévá uctívání památky narození Ježíše Krista a nadělování dárků obci maličkých. Jsou dnové vánoční dny dobročinnosti, jsou výzvou bohatým, vzpomenouti nuzným. Neboť jako tisíce je domácností tak šťastných, v jakou pohled otvírá genre Miglův, tak jsou miliony příbytků chudých, v nichž štědrý den bývá dnem hořkého stesku a nejvíce pociťované bídy. A jak nedohledně daleko je ještě do doby, kdy vkročí Ježíšek do každého i sklepního příbytku, kdy žádné dítě nepolejou slzy závisti a sklamání v ten den, kdy v každé dětské tváři zkvete úsměv a v očích jeho zatřpytí se lesk vánočního stromku? – Ó, pamatujte na děti chudých a nuzných vy, kdož s takou péčí strojíte stromek vánoční svým vlastním a tolik pro ně máte dárků jako mladá matka na genru Miglově!“ / Text: Světozor 1895, Ročník XXX, číslo 6, str. 72

 

Ilustrace jsou použité z obrazového týdeníku Světozor z roku 1895, který je k prezenční výpůjčce zde.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here