Home anotace Paměti krupského měšťana

Paměti krupského měšťana

0
Paměti krupského měšťana

Knihou 10. týdne roku 2018 je rozsáhlá paralelní německo-česká edice pamětí Michela Stüelera, měšťana podkrušnohorského městečka Krupky, ležícího na hranicích se Saskem. Publikace zachycuje každodenní realitu života Krupky v období třicetileté války, viděnou očima koželuha a hodnostáře městské správy, který si formou deníku zaznamenával jednotlivé, pro něj zajímavé události.

Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649)

„Březen

První březnový den ležela mlha, k poledni svítilo slunce, nebyl žádný vítr a 2 hodiny sněžilo. A večer bylo jasno.

  1. téhož jsem slyšel zpívat skřivana.
  2. téhož jsem šel poprvé na vinici.
  3. téhož hořelo v Teplicích, vyhořel zlatník.
  4. téhož poslal Siemon Kolschitter Gorgeho Jüchru a Zachariase Jahna do mého domu a nechal vyslechnout dceru Hanse Pazelta Marii ohledně jednoho klobouku, který našel ve svém sklepě a který přines Michel Müller. (…).“ (s. 553)

Připravuje Jana Bednářová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here