Home ilustrace Pestrobarevný svět ptačích per

Pestrobarevný svět ptačích per

0
Pestrobarevný svět ptačích per

Na 26. dubna 2020 připadá 235. výročí narození Johna Jamese AUDUBONA, významného francouzsko-amerického ornitologa, přírodovědce a malíře. John J. Audubon se narodil roku 1785 v Saint-Domingue (dnešní Haiti) a do svých osmnácti let vyrůstal ve Francii.  V roce 1 803 emigroval do Spojených států, kde žil až do své smrti 27. 1. 1851.

Již ve Francii se věnoval realistické kresbě a studiu ptáků a po emigraci do Ameriky se svého zájmu nevzdal. Tento geniální samouk za svůj život objevil a popsal celkem 25 nových ptačích druhů a 12 poddruhů. Jeho význam pro obor dokazuje i to, že jej citoval například Charles Darwin ve své knize O původu druhů.

Audubonovým životním dílem jsou Birds of America (Ptáci Ameriky). Tento nádherný obrazový atlas ptáků bývá dodnes považován za jednu z nejvýznamnějších ornitologických prací. Pro své umělecky velmi zdařilé a propracované ztvárnění ilustrací je skutečným skvostem. Obsahuje 437 akvarelů severoamerických ptáků v životní velikosti. V původním vydání (Havell edition) byly všechny ilustrace reprodukovány z ručně vytvářených mědirytů a kolorovány. Kompletní vydání, v němž je kromě ilustrací popsáno více než 700 ptačích druhů, se rozrostlo do čtyř rozměrných svazků (pro další vydání byl zmenšen formát a počet svazků se zvýšil na sedm). Financování díla zajistili předplatitelé, mezi něž patřil i anglický král Jiří IV. nebo vévoda Orleánský, budoucí francouzský král Ludvík Filip.

Vstupte a poznejte fascinující svět ptáků

Johnu J. Audubonovi a jeho životnímu dílu je věnován portál AUDUBON.ORG. V digitální knihovně najdete ty nejkrásnější a nejcennější kousky Audubonova velkolepého odkazu a popisy všech zde zveřejněných ptačích druhů. Obrázky jsou ke stažení zdarma ve vysokém rozlišení.

Třešnička na závěr

Severočeská vědecká knihovna má ve svém fondu dva svazky Audubonových Birds of America (faksimile z let 1972 a 1973). Kromě toho, že ilustrace v tištěné knize jsou prostě nenahraditelné a nejkrásnější, vám o těchto dvou faksimiliích musíme prozradit ještě jednu věc: patří mezi naše NEJ. Svou výškou a šířkou 100 x 68,5 cm se mezi sebou neustále přetahují o první místo formátově NEJVĚTŠÍ knihy naší knihovny.

Prameny a doporučená literatura:

AUDUBON, John James. The birds of America: from original drawings: eine Auswahl von 20 Tafeln als Faksimileausgabe im Lichtdruck. Leipzig: Edition Leipzig, 1972. Máme v SVK

AUDUBON, John James. The birds of America: from original drawings: eine Auswahl von 20 querformatigen Tafeln als Faksimile in Lichtdruck. Leipzig: Edition Leipzig, 1973. Máme v SVK

HART-DAVIS, Duff. John James Audubon: nejslavnější atlas ptáků. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2005. ISBN 80-7341-554-2. Máme v SVK

John James Audubon. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2020 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/John_James_Audubon

John James Audubon´s Birds of America. Audubon [online]. USA: National Audubon Society, c2016-2020 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.audubon.org/birds-of-america

Vzpomínkou na J. J. Audubona: k výročí narozenin amerického přírodozpytce. Květy americké: ilustrovaný týdenník, věnovaný českému lidu v Americe. 24. 4. 1918, 25(17), 3,26. ISSN 2374-5207. Dostupné také z: https://bit.ly/2VLXGzJ

/Jana Bednářová/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here