Home akce Knihovník Ústeckého kraje 2020

Knihovník Ústeckého kraje 2020

0
Knihovník Ústeckého kraje 2020Severočeská vědecká knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP od roku 2015 každoročně vyhlašuje soutěž KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE.  

V rámci soutěže se hodnotí činnost knihovníků v několika oblastech (mj. spolupráce s OÚ a dalšími organizacemi, propagace knihovny, prezentace knihovny na webu, rozsah služeb a komunitní aktivity, vzhled knihovny, zapojení do celostátních projektů, inovativní přístup, realizace aktivit na podporu čtenářství).

Ceny v soutěži Knihovník roku 2020 převzali do svých rukou Miroslav a Hana Bláhovi, Lenka Feiklová a Irena Čerychová. V zastoupení byla ocenění Ludmile Zavadilové a Janě Brejšové předána starostce obce Dolní Podluží Adéle Macháčkové a řediteli MěK Děčín Ladislavu Zoubkovi.

Do letošního 6. ročníku bylo nominováno 5 knihovníků. Krajská komise složená z metodiků a zástupce kraje navštívila všechny nominované knihovny, hodnotila činnost knihovníků podle podmínek soutěže a rozhodla o výsledku:

Na 1. místě se umístili manželé Hana a Miroslav Bláhovi z Místní knihovny Kostomlaty pod Milešovkou (region Teplice). Kostomlatská knihovna patří mezi nejlepší obecní knihovny v regionu a je držitelkou několika čestných uznání a ocenění. Zdejší knihovna díky manželům Bláhovým již řadu let přispívá ke kvalitě společenského a kulturního života v obci, úzce spolupracuje s místními spolky a institucemi a pro školy i veřejnost pořádá ohromné množství kulturních a společenských aktivit.


2. místo získala paní Ludmila Zavadilová z Obecní knihovny v Dolním Podluží (region Děčín – Varnsdorf), která svými aktivitami cílí nejen na dětské čtenáře a podporu čtenářství, ale úzce spolupracuje i s místními spolky a podílí se na kulturním dění v obci.


3. místo v soutěži Knihovník roku patří Ing. Lence Feiklové z Místní knihovny Siřejovice (region Litoměřice). Svou činností v knihovně se zaměřuje především na dětské čtenáře, učí je lásce ke knihám, rozvíjí jejich čtenářské dovednosti, ale i zručnost, tvořivost a fantazii při pořádání pravidelných dílniček.


Dále komise navrhla speciální ocenění: za dlouholetou a obětavou činnost v knihovně Janě Brejšové z Obecní knihovny ve Verneřicích (region Děčín) a za obětavou činnost v knihovně Ireně Čerychové z Obecní knihovny ve Velké Bukovině (region Děčín).

Předání ocenění proběhlo v komorním duchu dne 5. 10. 2020 v kavárně Knihomolka v Severočeské vědecké knihovně. Během večera mohli ocenění knihovníci zhlédnout výstavu Dvacet plus jedna: NEJ Severočeské vědecké knihovny připravenou k 75. výročí ústecké knihovny.

VŠEM OCENĚNÝM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here