Home anotace Buď dobromyslný, neb dobromyslnost zdraví člověku přidává a živnost

Buď dobromyslný, neb dobromyslnost zdraví člověku přidává a živnost

0
Buď dobromyslný, neb dobromyslnost zdraví člověku přidává a živnost

Víte, že k nejstarší české pedagogické literatuře patří rukopis z roku 1504 s příhodným názvem Urozeného pána pana Jana z Lobkovic na Hasištejně zpráva a naučení jeho synu Jaroslavovi o tom, co činiti a čeho nechati a kterak se pokud v čem zachovati má?

Na hradě Hasištejn u Kadaně  jej napsal šlechtic a humanistický spisovatel Jan Hasištejnský z Lobkovic (1450–1517). Spis je sice jmenovitě adresován synovi, koncipován je však jako soubor životních pravidel a zásad každého správného aristokrata. Poplatný názorům 16. století autor v knize šlechtického syna nabádá, aby byl feudálním suverénem v panství i rodině, aby měl přesně vymezeny veškeré vztahy osobní i společenské, aby byl prozíravým hospodářem a při zachování vrchnostenského dekoru spravedlivým, dobrým a prostým člověkem. Kniha se stala pomůckou pro výchovu budoucích feudálů a byla čtena na českých hradech a zámcích.

Tajuplný hrad Hasištejn Zdroj: Wikimedia Commons

„[…]

O ženění a o ženách, kterak se k ženě máš míti. Chcešli se ženiti, hleď šlechetnosti a zachování rodičův, a žeň se ušima a ne očima, a raději kterouž pojíti chceš, zvěz, a na místo přezvěz její obyčeje, než měj a ptej se na těch, kdožby jejich obyčejův svědomi byli, aby se nezklamal, a v angelské postavě aby sobě čerta nepojal. Neb ji nebudeš moci prodati a odbýti  pojma ji, a jako koně šada koupě jej zase prodati a nebo profrejmajčiti.

[…]

O dobromyslnosti. Buď dobromyslný, neb dobromyslnost zdraví člověku přidává a živnost, ale tak, aby byl s rozumem dobré mysli, totižto sobě bez škody, aby skrze dobrou mysl jiného svého dobrého a užitečného neopustil a nezanedbal.

 […]“


Jste-li zvědaví, jaké výchovné rady dostávali mladí čeští šlechtici v dobách dávných, vydejte se na historickou výpravu přímo k prameni – k naučení Hasištejnovu.

Ještě jednou sídlo urozeného pána, tentokráte v barvách. Zdroj: Wikimedia Commons

Další literatura:

FENCL, Jaroslav. Jan Hasištejnský z Lobkovic. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1982.

FORST, Vladimír a Vladimír FORST. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 2. [díl]. 2. svazek., K–L. Dodatky A–G. :. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0469-6. Dostupné také z: UCL

Úvodní obrázek – Jozef Simmler, Šlechtic s papouškem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here