Home DVACET PLUS JEDNA 18 * VELISLAVOVA BIBLE

18 * VELISLAVOVA BIBLE

0
18 * VELISLAVOVA BIBLE

Mezi nejobsáhlejší a nejzajímavější obrazové manuskripty středověké střední Evropy patří Velislavova bible. Jedná se o rukopis českého původu, jenž vznikl v laické světské dílně kolem poloviny 14. století. Vytvořen byl zřejmě na objednávku kanovníka Velislava, který je v díle vyobrazen na foliu 188r, jak klečí před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozofů. Manuskript obsahuje biblické knihy Genesis, Exodus, Daniel, Soudců – Samson, Judit, christologický cyklus, Apokalypsu, Skutky apoštolské, cyklus o Antikristovi (není z bible) a navíc cyklus o českých patronech sv. Václavu a sv. Ludmile se čtyřmi vsunutými výjevy ze života sv. Klimenta.

Výzdobu, na níž pracovalo několik malířů, lze připodobnit ke komiksu. Většina obrazů je doplněna popisky, většinou jde o jednotlivé verše z bible a označení jednajících osob. Perem kreslené ilustrace pokrývají strany ve dvou pásech nad sebou, výjimečně jako celostránkové obrazy. Kolorovány byly až nakonec, barevné tóny jsou využívány symbolicky a dekorativně (příroda zeleně, zvířata modře, Judit např. červeně). Původně rukopis čítal kolem osmi set ilustrací, do současnosti se jich dochovalo 747.

Originál, který byl dříve v majetku pražské lobkovické knihovny, je dnes uložen v Národní knihovně České republiky. Severočeská vědecká knihovna ve svém fondu vlastní černobílou kopii originálu, vydanou v roce 1970 v Praze.


text Jana Bednářová, plakát Václav Školoud


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here