Home DVACET PLUS JEDNA 9 * ZAKLÁDACÍ LISTINA UNIVERZITY KARLOVY

9 * ZAKLÁDACÍ LISTINA UNIVERZITY KARLOVY

0
9 * ZAKLÁDACÍ LISTINA  UNIVERZITY KARLOVY

Pro českého a německého krále a římského císaře Karla IV. bylo vzdělání velmi důležité. Sám panovník získal velmi rozsáhlé vzdělání ve Francii. Po návratu do Čech v Praze založil podle vzoru univerzit v Paříži, Bologni a Neapoli centrum vzdělanosti celé říše – Univerzitu Karlovu. Její založení mělo zásadní význam pro rozvoj vzdělanosti v českých zemích.

Karlově žádosti o založení univerzity, kterou odeslal papeži Klimentovi VI. do Avignonu, trvala cesta několik měsíců. Žádost putovala z Německa do papežského paláce a zase zpět. Souhlas se zřízením pražské univerzity vydal papež dne 26. ledna 1347. Univerzita Karlova byla následně založena královskou listinou ze dne 7. dubna 1348. Oba dokumenty byly vyhotoveny ve dvou exemplářích, jeden pro univerzitu, druhý pro papežského arcibiskupa.

Papežská listina z ledna 1347 se ztratila na konci 2. světové války (dekret opatřený papežskou bulou se znovu objevil až v létě 2018). Tehdy byla ztracena i jedna ze zakládacích listin Karla IV. z dubna 1348, a to Karlův originál, univerzita vlastní arcibiskupský. Zmizely také další cenné dokumenty a archiválie, včetně středověkých žezel.

Originály obou listin jsou dnes uloženy v archivu Univerzity Karlovy.

Severočeská vědecká knihovna vlastní faksimile zakládací listiny Univerzity Karlovy ze 7. dubna 1348. Jde o věrnou kopii zahrnující i královskou pečeť.


text Jana Bednářová, plakát Václav Školoud


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here