Home knihovny KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2021

KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2021

0
KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2021

Ocenění KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE od roku 2015 každoročně vyhlašuje Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP. Ocenění je určeno knihovnicím a knihovníkům ve veřejných knihovnách v obcích a městech s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0. Oceňována je aktivní činnost knihovníků, jíž rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, kde knihovna působí, případně i jako uznání za dlouholetou práci v knihovně. 

Oceněné knihovnice, komise a hejtman Ústeckého kraje.

Do letošního 7. ročníku byly nominovány 4 knihovnice. Krajská komise složená z metodiků a zástupce kraje navštívila v měsíci srpnu všechny nominované knihovny, hodnotila činnost knihovníků podle podmínek soutěže a rozhodla o výsledku:

Na 1. místě se umístila paní Alžběta Zachariášová z Obecní knihovny Velké Chvojno (region Ústí nad Labem). Ocenění bylo uděleno za vynikající propojení činnosti knihovny se vzděláváním a aktivitami dětí a mládeže a za úzkou spolupráci s místní komunitou a školou. Paní Zachariášová má velmi pozitivní přístup k lidem, svou činností v knihovně se zaměřuje na různé zájmové a věkové skupiny. Inspirativní je zejména její přístup k dětským čtenářům, které motivuje ke čtení hravou formou. Knihovnu ve Velkém Chvojně vede od r. 1998 a zapojuje se i do celostátních akcí (např. Knížka pro prvňáčka).

2. místo získala paní Judita Hessová z Obecní knihovny Vroutek (region Žatec), za aktivní knihovnickou, informační a komunitní činnost, vynikající péči o knihovní fond a za výbornou spolupráci s vedením obce. Paní Hessová v knihovně pracuje od roku 2018 a během jejího krátkého působení se v knihovně navýšil počet čtenářů až dvojnásobně. Čtenářům a návštěvníkům, kteří zastupují všechny věkové kategorie, se věnuje s velkou péčí, knihovna se stala místem setkávání. Je důležité také zmínit úzkou spolupráci s místní MŠ a ZŠ a realizaci akcí a zajímavých lekcí pro tato školská zařízení.

3. místo patří paní Simoně Švandrlíkové z Městské knihovny Košťany (region Teplice), a to za rozsáhlou kreativní práci při pořádání aktivit pro děti a mládež, a za podporu komunitní činnosti knihovny. V knihovně paní Švandrlíková působí od roku 2020. Pro děti různého věku organizuje a realizuje řadu aktivit, hravou formou podporuje rozvoj jejich mentálních a motorických schopností, pořádá také příměstské tábory. V období, kdy nemohla být knihovna otevřena veřejnosti, uspořádala paní Švandrlíková několik aktivit pro děti online formou.

Dále komise navrhla speciální ocenění za dlouholetou a obětavou činnost v knihovně paní Kateřině Hlavinkové z Městské knihovny Terezín (region Litoměřice), zejména za výjimečné propojení různých zájmových skupin obyvatel a za organizaci a realizaci řady kulturních a společenských akcí nejen v prostorách knihovny, ale i ve spolupráci s dalšími institucemi ve městě. Knihovna se pod vedením paní Hlavinkové zapojuje také do celostátních akcí (Týden knihoven, Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem aj.). Paní Hlavinková kromě své práce v terezínské knihovně, kde působí od roku 2002, provozuje místní knihovnu v nedalekých Nových Kopistech. 

Předání ocenění vítězům letošního ročníku Knihovník Ústeckého kraje proběhlo dne 4. 10. 2021 v prostorách palácové vily C. H. Wolfruma Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem. V rámci slavnostního večera byli spolu s nejlepšími knihovníky roku 2021 oceněni i zdravotníci a dobrovolníci, kteří se významně zapojili do boje proti pandemii koronaviru a do pomoci oblastem postiženým tornádem.


VŠEM OCENĚNÝM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Jana Bednářová, oddělení regionálních funkcí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here