Home akce KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2022

KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2022

0
KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2022

Vyhlášení nejlepších knihovníků Ústeckého kraje.

Rok se s rokem sešel a my můžeme s radostí představit nejlepší knihovníky Ústeckého kraje v roce 2022. Ocenění KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE vyhlašuje již od roku 2015 Severočeská vědecká knihovna spolu s Ústeckým krajem a regionální organizací SKIP. Je uznáním za tvůrčí a činorodou práci knihovnic a knihovníků ve veřejných knihovnách v menších obcích (do 5 000 obyvatel). Vedle rozvoje knihovnických a informačních služeb je oceňována zejména aktivita pracovníků knihoven v oblasti komunitní, vzdělávací a kulturní role knihoven.

Do letošního 8. ročníku byly nominovány knihovnice z pěti knihoven –  z Obecní knihovny v Lipové (region Děčín – Varnsdorf), Knihovny Adolfa Branalda v Moldavě (region Teplice), Obecní knihovny ve Strupčicích (region Chomutov), Místní knihovny Peruc (region Louny) a Místní knihovny Mšené-lázně (region Litoměřice).

Pětičlenná krajská komise složená z metodiků pověřených knihoven a zástupce kraje navštívila v měsíci srpnu osobně všechny nominované knihovny a hodnotila činnost knihovníků podle podmínek soutěže. Předání ocenění proběhlo první den Týdne knihoven, a to dne 3. 10 2022 v krásných prostorách palácové vily C. H. Wolfruma Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. V rámci slavnostního večera byly společně s předáním ocenění Knihovník Ústeckého kraje 2022 vyhlášeny výsledky prvního ročníku ceny Drsný MARK / Drsná MARKéta, jejímž vyhlašovatelem je regionální SKIP Drsný sever, a byla pokřtěna nová publikace Severočeské vědecké knihovny Ďábel v knihovně.

Výsledky ocenění Knihovník Ústeckého kraje 2022

Na 1. místě se umístila paní Jaroslava Hujová z Místní knihovny Mšené-lázně (region Litoměřice). Ocenění bylo uděleno za vytvoření příjemného prostředí pro návštěvníky knihovny i pro knihy a za velký potenciál pro další rozvoj komunitních aktivit a příkladnou prezentaci na sociálních sítích. Paní Jaroslava Hujová převzala vedení knihovny v roce 2017. Od té doby prošla knihovna s podporou obce nejen rekonstrukcí, ale díky paní Hujové se stala duší společenského a kulturního dění v obci. Paní knihovnice je velmi aktivní a kreativní, ráda se dále vzdělává v oboru a hledá nové inspirace. Spolupracuje úzce s místní školou, školkou, ale i se spolky a organizacemi v obci. Pořádá celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí a účastní se i celostátních soutěží jako je např. Noc s Andersenem. Vytvořila pěkné webové stránky knihovny a výborně ovládla i sociální sítě.

2. místo získala paní Lenka Uhrová z Místní lidové knihovny Peruc (region Louny), za kreativní a inspirativní práci s malými čtenáři a podporu dětského čtenářství a dětské tvořivosti. Paní Lenka Uhrová sice nastoupila do knihovny teprve v polovině roku 2021, od té doby ovšem dokázala v knihovně vytvořit skvělou atmosféru. Ve své bohaté činnosti se zaměřuje zejména na dětské čtenáře, vede je k lásce ke knihám a čtenářství, podporuje jejich kreativitu. Úzce spolupracuje s místními institucemi a spolky a prohloubila spolupráci s místní školou a školkou. Skvěle prezentuje knihovnu na sociálních sítích a aktivně se účastní dalšího vzdělávání v oboru.

3. místo patří paní Michaele Maule z Obecní knihovny v Lipové (region Děčín – Varnsdorf), a to za inspirativní knihovnickou a informační činnost s funkčním využitím moderních technologií a za motivaci dětských čtenářů ke čtení. Paní Michaela Maule je v knihovně v Lipové od poloviny roku 2018, je plná elánu a nápadů a má velký zájem o další knihovnické vzdělávání. Zejména její zásluhou získala knihovna větší prostory pro společná setkávání se čtenáři. Mezi pravidelné akce patří Noc s Andersenem, setkávání maminek s dětmi, čtenářské dílny, pasování prvňáčků na čtenáře a zejména aktivity s robotickými hračkami. Troufla si také na týdenní tábor pro maminky s dětmi zaměřený na čtenářství.


VŠEM OCENĚNÝM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Jana Bednářová, Oddělení regionálních funkcí, SVKUL

Fotogalerie a další informace:

Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení.

Prezentace k ocenění Knihovník Ústeckého kraje 2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here