Home historie Kameny zmizelých v Ústí nad Labem

Kameny zmizelých v Ústí nad Labem

0
Kameny zmizelých v Ústí nad Labem

Kameny zmizelých už v mnoha ulicích Česka připomínají jména těch, jejichž životy byly násilně ukončeny v koncentračních táborech poté, co byli do těchto zařízení deportováni nacisty. S nápadem přišel německý umělec Gunter Demnig, díky kterému se projekt široce rozšířil, dnes tak v tuzemsku najdete odhadem 1 400 kamenů, další stovky a tisíce jich je umístěno v dalších jednadvaceti evropských státech. Ústí nad Labem dosud patří k posledním několika větším českým městům (a přitom je městem krajským!), která tuto symbolickou připomínku krutosti nacistického režimu v ulici nemají. To se však má brzy změnit a Ústí se konečně zařadí k desítkám dalších měst, která na své občany nezapomínají.

Uctění památky zavražděných Ústečanů touto formou vyjednávala ústecká politička Ing. Eva Outlá už od jara 2021, vše se však zdrželo kvůli nevyhovujícímu dláždění v ulici Revoluční. Právě zde má být 8 kamenů položeno, neboť tam se nacházela poslední bydliště vzpomínaných, než byli nedobrovolně deportováni. Konkrétně zde má být připomenuta rodina Pickových, která ve městě obchodovala s textilem, a MUDr. Oskar Rothbaum s chotí, rodiče spisovatele a novináře Bedřicha Rohana (původním jménem Fritz Rothbaum). Vzpomenout by bylo třeba více jmen, další instalace ovšem zatím nejsou plánovány – snad tedy jde o první vlaštovku a do budoucna další kameny přibydou.

Doufejme tedy, že první projekt v Ústí nad Labem brzy dojde zdárného konce a my budeme moci v ulici Revoluční zakopnout o osm jmen vepsaných do mosazí vyložených kamenů. A ono zakopnutí nezmiňuji jen náhodou; v němčině se kameny nazývají Stolpersteine, tedy „kameny, o které je třeba klopýtnout“. Žádné rozbité koleno vám ale samozřejmě nehrozí, protože k tomu klopýtnutí má dojít jen v našich myšlenkách. A navíc: „Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit,“ říká sám Gunter Demnig. Co víc bychom pro tyto nevinné oběti holocaustu mohli udělat, než se před nimi zastavit a uctivě sklonit své hlavy?

Použitá literatura:

FEDOROVIČ, Tomáš a HLADÍKOVÁ, Věra. Kameny zmizelých v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: statutární město Ústí nad Labem, 2022. ISBN 978‑80‑86646‑68‑8.

OUTLÁ, Eva. Proč ještě nejsou položeny kameny zmizelých Stolpersteine?. Ústecké noviny: informační list pro občany města Ústí nad Labem. 2022, (2), 5. Dostupné též z: https://www.usti-nad-labem.cz/files/mestske_noviny/202202_un.pdf

ANGERMANNOVÁ, Andrea. Chodník v Ústí připomene genocidu Židů, bude mít osm kamenů zmizelých. iDNES.cz. 8. června 2021 [cit. 2022‑11‑11]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/chodnik-kameny-zmizelych-zide-genocida-revolucni-ulice.A210607_143539_usti-zpravy_grr

Seznam kamenů zmizelých v Česku. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online].  c2022, [cit. 2022‑11‑11]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kamen%C5%AF_zmizel%C3%BDch_v_%C4%8Cesku

Stolpersteine. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online].  c2022, [cit. 2022‑11‑11]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here