Home DVACET PLUS JEDNA 1 * BIRDS OF AMERICA

1 * BIRDS OF AMERICA

0
1 * BIRDS OF AMERICA

Významný francouzsko-americký ornitolog, přírodovědec a malíř John James Audubon se narodil roku 1785 v Saint-Domingue (dnešní Haiti) a do svých osmnácti let vyrůstal ve Francii.  V roce 1803 emigroval do Spojených států, kde žil až do své smrti 27. ledna 1851. Již ve Francii se věnoval realistické kresbě a studiu ptáků a ani po emigraci do Ameriky se svého zájmu nevzdal. Tento geniální samouk za svůj život objevil a popsal celkem 25 nových ptačích druhů a 12 poddruhů. Význam jeho práce v daném oboru dokazuje i to, že jej citoval například Charles Darwin ve své knize O původu druhů. 

Audubonovým životním dílem jsou Birds of America (Ptáci Ameriky). Tento nádherný obrazový atlas ptáků bývá dodnes považován za jednu z nejvýznamnějších ornitologických prací. Pro své umělecky velmi zdařilé a propracované ztvárnění ilustrací je skutečným skvostem. Obsahuje 437 akvarelů severoamerických ptáků v životní velikosti. V původním vydání (Havell edition) byly všechny ilustrace reprodukovány z ručně vytvářených mědirytů a kolorovány. Kompletní vydání, v němž je kromě ilustrací popsáno více než 700 ptačích druhů, se rozrostlo do čtyř rozměrných svazků (pro další vydání byl zmenšen formát a počet svazků se zvýšil na sedm). Financování díla zajistili předplatitelé, mezi něž patřil i anglický král Jiří IV. nebo vévoda Orleánský, budoucí francouzský král Ludvík Filip.

Severočeská vědecká knihovna má ve svém fondu dva svazky Audubonových Birds of America. Jde o faksimilia z let 1972 a 1973. Vedle toho, že ilustrace v knihách jsou skutečně velmi krásné, se mohou oba díly pochlubit tím, že patří mezi NEJ ústecké knihovny. Svou výškou a šířkou 100 x 68,5 cm se mezi sebou navzájem přetahují o první místo formátově největší knihy uložené ve fondu knihovny.


text Jana Bednářová, plakát Václav Školoud

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here