Home DVACET PLUS JEDNA 2 * BIBLIA PAUPERUM APOCALYPSIS: VÝMARSKÝ RUKOPIS

2 * BIBLIA PAUPERUM APOCALYPSIS: VÝMARSKÝ RUKOPIS

0
2 * BIBLIA PAUPERUM APOCALYPSIS:  VÝMARSKÝ RUKOPIS

Biblia pauperum Apocalypsis, unikátní iluminovaný rukopis na pergamenu z období pozdního středověku, vznikl kolem 1340/50 v benediktinském opatství sv. Petra a Pavla v Erfurtu. Představuje jedinečný exemplář tzv. „bible chudých“, které se užívalo ve středověku k názornému vyučování biblické dějepravy u dětí i u dospělých, konkrétně u těch, kteří neuměli číst. Odtud jméno „bible chudých“ – tedy chudých duchem.

Výmarský rukopis na 22 stranách zachycuje působivá velkoformátová vyobrazení Apokalypsy neboli Zjevení sv. Jana, poslední knihy Nového zákona. Fascinující biblické příběhy jsou vizualizovány expresivními iluminacemi vysoké kvality v jasných barvách, některé jsou zdobené zlatem.  Rukopis zahrnuje široké spektrum fantaskních obrázků z knihy Zjevení – stvoření s více hlavami, draky plivající oheň, rytíře, anděly a démony a nakonec Boha jako Vykupitele i Spasitele. Skrze tyto děsivé obrazy lze nahlížet do rozmanitých světů apokalypsy. Miniatury jsou navíc doprovázeny několika nápisovými páskami (tzv. banderoly), které obsahují citace z knihy Zjevení.

V roce 1809 rukopis získala vévodská knihovna v německém Výmaru, dnešní Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Severočeská vědecká knihovna vlastní ve svém fondu faksimile tohoto historického klenotu 14. století. Právem jej lze zařadit mezi nejkrásnější knihy knihovny.


text Jana Bednářová, plakát Václav Školoud

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here