Home DVACET PLUS JEDNA 11 * PŘEBOHATÉ HODINKY VÉVODY Z BERRY

11 * PŘEBOHATÉ HODINKY VÉVODY Z BERRY

0
11 * PŘEBOHATÉ HODINKY  VÉVODY Z BERRY

V pozdním středověku používali zbožní laikové rozměrem nevelké, ale bohatě iluminované knihy modliteb určených pro každou liturgickou hodinu dne. Označované byly také jako „hodinky“. Přebohaté hodinky vévody z Berry, francouzsky Les Très riches heures du Duc de Berry, jsou jedním z nejvýznamnějších iluminovaných rukopisů 15. století vůbec. Kolem roku 1410 je objednal vévoda Jan z Berry u Bratří z Limburka, malířů Hermana, Jana a Paula. V roce 1416, v době morové epidemie, vévoda z Berry i malíři ještě před dokončením díla zemřeli. Ve 40. letech 15. století v práci na rukopisu pokračoval anonymní malíř, podle některých odborníků z oblasti dějin umění jím mohl být Barthélemy d‘Eyck. Knihu nakonec v letech 1485–1489 dokončil francouzský malíř Jean Colombe.

Rukopis má 416 stran, zhruba polovina z nich obsahuje celostránkové ilustrace. Skládá se z 206 folií velmi jemného pergamenu z telecí kůže, na nichž lze nalézt 66 velkých a 65 malých miniatur zdobených často vzácnými a nákladnými pigmenty a zlatem. Velikost dokumentu je 30 x 21,5 cm. Několik řezů do miniatur ale svědčí o tom, že původně byl větší. Přebohaté hodinky vévody z Berry jsou pro svůj neobvykle velký počet ilustrací jedním z umělecky nejbohatších pozdně středověkých iluminovaných rukopisů.

Originál je uložen v Musée Condé ve francouzském městě Chantilly. Faksimile rukopisu, vydané roku 1973 v Londýně, si lze prohlédnout v Severočeské vědecké knihovně.


text Jana Bednářová, plakát Václav Školoud


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here