Home DVACET PLUS JEDNA 12 * LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

12 * LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

0
12 * LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

„Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu.“

Listina základních práv Evropské unie, někdy též Charta základních práv, je dokument zakotvující základní práva při uskutečňování norem evropského práva. Dodržování lidských práv je považováno za jednu z hodnot, na níž je Evropská unie založena. Společná je všem členským státům. Listina byla slavnostně vyhlášena 7. prosince 2000, v závaznou platnost vešla spolu s Lisabonskou smlouvou, tj. 1.  prosince 2009.

Mezi NEJ Severočeské vědecké knihovny patří kuriózní vydání Listiny základních práv Evropské unie z  edice Mini-knihy. Svým rozměrem 3,2 x 2,5 cm se řadí k nejmenším knihám ústecké knihovny a  ta je má ve svém fondu ve 23 jazykových mutacích. Přestože jsou knihy tak malé, že se vejdou do krabičky od zápalek, jsou čitelné a lze je tedy využít ke studiu.


text Jana Bednářová, plakát Václav Školoud


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here