Home DVACET PLUS JEDNA 14 * LOTRINSKÁ APOKALYPSA

14 * LOTRINSKÁ APOKALYPSA

0
14 * LOTRINSKÁ APOKALYPSA

Zjevení svatého Jana neboli Apokalypsa je poslední knihou Nového zákona. Biblická kniha Zjevení byla vděčným námětem křesťanského výtvarného umění a jedním z textů, které určovaly pohled na svět v pozdním středověku. Proto také v této době vzniklo velké množství rukopisů s tématy apokalypsy, zkázy a armagedonu. Někteří v knize Zjevení svatého Jana vidí poslední boj dobra se zlem, jiní věří, že obsahuje proroctví o konci lidské civilizace.

Lotrinská Apokalypsa je bohatě zdobený francouzský rukopis na pergamenu, který vznikl v první čtvrtině 14. století. Vyroben byl pro měšťanského zákazníka v Metz (Mety). Rukopis je napsán ve starém lotrinském dialektu, jenž bývá označován slovem lorraine. Text utvořený ve dvou sloupcích uvozují zlacené iniciály. Apokalyptické události živě ilustruje 72 miniatur různých velikostí, vyvolávajících stejně silný dojem jako text.

Originál rukopisu je uložen v saské státní knihovně v Drážďanech. Faksimile z roku 1982, vázané v ovčí kůži zdobené ornamenty, je k nahlédnutí v Severočeské vědecké knihovně.


text Jana Bednářová, plakát Václav Školoud


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here